വലുപ്പക്കുറവിന് ശ്വാശ്വത പരിഹാരം

ലിംഗവലുപ്പക്കുറവും ഉദ്ധാരണക്കുകുറവും ഇന്നു വലിയൊരു വിഭാഗം പുരുഷന്മാർ അഭിമുഖികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണെന്ന്.

ഇന്നും പല യുവാക്കൾക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ മടിയുള്ളവരാണ്, വളരെയധികം പുരുഷന്മാർ ഇതുമൂലം മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു. വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ പലരും ഇത് മൂലം ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെവരുന്നു, അവിവാഹിതർക്ക് തൻറെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു.

ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ലിംഗവലുപ്പം, ഉദ്ധാരണം, സമയം, ഇത് വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒന്നാണ്, ഒരു പുരുഷന് ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്ത്രീയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സ൦തൄപ്തി കൈവരിക്കേണ്ടത് അനിവാരൃമാണ്. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

അടുത്തുനടത്തിയ നടത്തിയ പുതിയ സർവേഫലം അനുസരിച്ചു വിവാഹമോചനകളുടെ അൻപതുശതമാനവും ഇണകൾക്കിടയിലുള്ള ലൈംഗിക പരാജയമാണ്.

പുതുതലമുറയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലൈംഗികതയെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉള്ളവരാണ് അവർ പുരുഷന്മാരിൽനിന്നു വേണ്ടത്ര ലൈംഗിക സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട സമ്പുഷ്ടമായ ഔഷധധസസ്യങ്ങൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമാണ് ബിഗ് പെനിസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ & ഓയിൽ . ലിംഗോദ്ധാരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

ബിഗ് പെനിസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ & ഓയിൽ

p4

ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗികാം?

ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഏത് പ്രായത്തിൽ പെട്ടവർക്കും ഉപയോഗികാം, ബിഗ് പെനിസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ & ഓയിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഒരുതരത്തിൽപെട്ട കെമിക്കലുകളോ കൃതൃമ ലൈഗിക ഉത്തേജനഹോർമോണുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല 100% ആയുർവേദിക് ഉൽപ്പന്നമാണ്.ദിവസവും ഉന്മേഷത്തോടെ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

Benefits

Discreet Shipping

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു അതിനാൽ പാർസൽബോക്സിനുമുകളിൽ ഉത്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുതരത്തിൽപെട്ട വിശദാംശങ്ങളോ പേരുകളോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. കൃത്യമായി താങ്കളുടെ കൈകളിൽത്തന്നെ പാർസൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

₹799 ₹1299

OUR HAPPY CUSTOMERS

Write Review

© 2021 Copyright. All rights reserved.
Privacy policy | Contact Us