30 ദിവസത്തിൽ 7 കിലോവരെ കുറക്കു വ്യായാമില്ലാതെ

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതമായ കൊഴുപ്പിനാൽ നിങ്ങൾ മടുത്തോ? നമുക്കറിയാം, ആ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ വയറു ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ പലവിധത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കാം. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കളയുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര എളുപ്പമല്ല. ഭക്ഷണക്രമവും കഠിനമായ വ്യായാമവും വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ഇനിയില്ല!

ഗ്രീൻ കോഫി എന്ന ആകർഷണീയമായ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപെടുത്തുന്നത്  ഇത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ടോപ്പ് ഗ്രേഡ് സപ്ലിമെന്റ്ണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകളെല്ലാം കത്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസം നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അമിതമായി  സംഭരിച്ച കൊഴുപ്പ് കത്തിക്കാൻ ഈ സപ്ലിമെന്റ് ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം  നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭരിച്ച എല്ലാ കാർബണുകളും കലോറിയും ഉർജ്ജമാക്കിമാറ്റാൻ മാറ്റാൻ ഈ ഉൽപ്പന്നം സഹായിക്കുന്നു.

100% പ്രകൃതിദത്തവും ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സപ്ലിമെന്റ്, സംഭരിച്ച എല്ലാ കൊഴുപ്പും രാസ ഘടകങ്ങളില്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി ഉരുകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സപ്ലിമെന്റിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ സുരക്ഷിതമാണ്. മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ 60 ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കണം

Our Products Are Licensed & Approved By

ഉപയോഗികേണ്ടതെങ്ങനെ ?

ദിവസവും രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപ് അരടേബിൾസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചു സാദാരണ കോഫീ പോലെ ഉപയോഗിക്കുക, 8 -10 ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഫലം കാണാൻ കഴിയും എന്തെന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കോശങ്ങൾ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് 

ggfft

Green Coffee Products / Courses

ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഓർഡർ ഫോമിൽ കോഴ്‌സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം  പേര് അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ പിൻകോഡ് എന്നിവ വ്യക്തമായി കൊടുത്തതിനു ശേഷം സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യുക, ശേഷം കസ്റ്റമേർ കെയറിൽ നിന്നും ഗ്രീൻ കോഫി വിദഗ്ധർ താങ്കളെ വിളിക്കുകയും താങ്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകുകയും അഡ്രസ് സ്ഥിതികരിക്കുകയും ചെയ്യും, ശേഷം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവെറിയയിൽ അയക്കുന്നതാണ്

ഓർഡർ ഫോം

Customer Reviews
( 93 customer reviews)
4.2/5

This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Results in description and testimonials may not be typical results and individual results may vary. Consult your doctor before consuming product. Images above are dramatizations.

Disclaimer: Results may vary from person to person.

Copyright © 2015-2021. All right reserved