നാനോ മാജിക് ടേപ്പ്

നാനോ മാജിക് ടേപ്പ് ഏത് പ്രതലത്തിലും എത്ര ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കളും ഒട്ടിക്കാൻ!

ഉരച്ചിലിന്റെ പ്രതിരോധവും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനവുമുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫ് പശ ടേപ്പാണ് നാനോ ടേപ്പ്. നാനോ മാജിക് ടേപ്പ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് നാനോ സിലിക്ക ജെല്ലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച കൈകൊണ്ട് ടേപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ടേപ്പാണ്, മാത്രമല്ല അടയാളങ്ങളൊന്നും അവശേഷിക്കാതെ മിക്ക ഉപരിതലങ്ങളിലും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കംചെയ്യാം.

നാനോ ടേപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ഒരു കാര്യം അതിന്റെ വൈവിധ്യമാണ്. ചുവരുകളിൽ എന്തും ഒട്ടിക്കുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നതിനും കേബിളുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. കുറച്ച് നാനോ മാജിക് ടേപ്പ് ഉണ്ടങ്കിൽ , നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഉപരിതലത്തിൽ കേടുപാടുകൾ ഒന്നും വരുത്താതെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും!

ഈ നാനോ മാജിക് ടേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം!

മികച്ച പശയും മികച്ച വാട്ടർപ്രൂഫ് കഴിവും കാരണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ടേപ്പ് ഇതായിരിക്കാം!

നിങ്ങളുടെ ചുവരിൽ ഒരിക്കലും ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കരുത് !!

നാനോ ടെക്നോളജി സ്വീകരിക്കുന്ന വിവിധ രീതികളിൽ നാനോ മാജിക് ടേപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ചുവരിലും തറയിലും കാര്യങ്ങൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യാനുള്ള പരമ്പരാഗത വഴികളേക്കാൾ ഇത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്. കൂടാതെ, ഈ നാനോ മാജിക് ടേപ്പ് പലതവണ കഴുകുന്നതിനാൽ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതും കഴുകാവുന്നതുമായ സവിശേഷതകളുള്ള പി‌യു ജെല്ലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഇരട്ട വശങ്ങളുള്ള  ടേപ്പുകൾ മതിലിലോ ഏതെങ്കിലും ഉപരിതലത്തിലോ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ആന്റി-സ്ലിപ്പ്.

നാനോ അഡെസിവ് ടേപ്പ് സവിശേഷതകൾ

👉സാദാരണ ടേപ്പിനേക്കാൾ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സൂപ്പർ-ശക്തമായ ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള ജെൽ സ്റ്റിക്കി ടേപ്പാണ് വാൾ പശ ടേപ്പ്.
👉കഴുകാവുന്നതും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും: സാധാരണ ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള ടേപ്പ് കൂടുതൽ ലാഭകരമായ ഓപ്ഷനാണ് ജെൽ ഗ്രിപ്പ് ടേപ്പ്, കാരണം ഇത് വൃത്തിഹീനമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും കഴുകാവുന്നതും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്
👉മുറിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്: നാനോ സിലിക്കയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച സുതാര്യമായ ടേപ്പ് ഏത് നീളത്തിലും മുറിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്
👉പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദം: നാനോ ജെൽ സിലിക്കയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച നാനോ ടേപ്പ് വിഷരഹിതമല്ലാത്തതിനാൽ പൂർണ്ണമായും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്.